etsson通信etsson通信

欢迎光临
我们一直在努力

写一篇文章

写一篇文章

庆祝六一,探索乐趣,致敬志愿者

今天是六一儿童节,应景的班会活动就在今天举行了。老师们提出了一个主题,叫“探索乐趣,致敬志愿者”。

会议上,老师们首先介绍了什么是志愿者。志愿者是一种公益助人的行为,在社会上担负着重要的责任,帮助那些需要帮助的人,他们充满了热情、爱心和乐观。

接下来,老师们给我们演示了一种叫做“志愿者游戏”的活动。这个游戏有两个队伍,每个队伍需要完成一个任务。每个任务都是帮助别人,比如教老人使用电脑、帮助穷人买菜、给孩子们上英语课等等。参加的孩子们都很兴奋,开始了自己的志愿者活动。

活动结束后,老师们给我们讲了一个故事。这个故事讲述的是一个叫萨拉的女孩,她是一个志愿者,每天都会抽出时间去帮助他人。有一次,她参加了一个“清洁行动”,她带领孩子们去清理河流,用志愿者的爱心去改变社会。

通过这次活动,我们学会了志愿服务的重要性,也了解到了志愿者的热情和勇气。我们也发现,只要你有热情和乐观,通过你的行动就能让自己的生活变得更加有意义,也可以让他人的生活变得更美好。

让我们一起行动起来,尽自己的一份力,让全世界的每一个人都能体会到志愿服务的魅力,让我们一起去探索乐趣,一起致敬志愿者!

未经允许不得转载:etsson通信 » 写一篇文章
分享到: 更多 (0)

带给你想要内容和知识资讯!!

http://www.lyjczx.org.cn/acczz84655/69576657.html http://www.zjnysh.com/acczz3646/567967.html http://www.shudels.com/acczz234647/696585.html http://www.whcxjspt.com/acczz54636/96785.htmlhttp://www.lyjczx.org.cn/acczz45683/57463.html http://www.lyjczx.org.cn/acczz45684/57464.html http://www.lyjczx.org.cn/acczz45685/57465.html http://www.lyjczx.org.cn/acczz45686/57466.html http://www.lyjczx.org.cn/acczz45687/57467.htmlhttp://www.zjnysh.com/acczz6974/2793.html http://www.zjnysh.com/acczz6975/2794.html http://www.zjnysh.com/acczz6976/2795.html http://www.zjnysh.com/acczz6977/2796.html http://www.zjnysh.com/acczz6978/2797.htmlhttp://www.shudels.com/acczz5796/47436.html http://www.shudels.com/acczz5797/47437.html http://www.shudels.com/acczz5798/47438.html http://www.shudels.com/acczz5799/47439.html http://www.shudels.com/acczz5800/47440.htmlhttp://www.whcxjspt.com/acczz568546/769675.html http://www.whcxjspt.com/acczz568547/769676.html http://www.whcxjspt.com/acczz568548/769677.html http://www.whcxjspt.com/acczz568549/769678.html http://www.whcxjspt.com/acczz568550/769679.html http://www.lyjczx.org.cn/acczz84655/69576657.html http://www.zjnysh.com/acczz3646/567967.html http://www.shudels.com/acczz234647/696585.html http://www.whcxjspt.com/acczz54636/96785.htmlhttp://www.lyjczx.org.cn/acczz45683/57463.html http://www.lyjczx.org.cn/acczz45684/57464.html http://www.lyjczx.org.cn/acczz45685/57465.html http://www.lyjczx.org.cn/acczz45686/57466.html http://www.lyjczx.org.cn/acczz45687/57467.htmlhttp://www.zjnysh.com/acczz6974/2793.html http://www.zjnysh.com/acczz6975/2794.html http://www.zjnysh.com/acczz6976/2795.html http://www.zjnysh.com/acczz6977/2796.html http://www.zjnysh.com/acczz6978/2797.htmlhttp://www.shudels.com/acczz5796/47436.html http://www.shudels.com/acczz5797/47437.html http://www.shudels.com/acczz5798/47438.html http://www.shudels.com/acczz5799/47439.html http://www.shudels.com/acczz5800/47440.htmlhttp://www.whcxjspt.com/acczz568546/769675.html http://www.whcxjspt.com/acczz568547/769676.html http://www.whcxjspt.com/acczz568548/769677.html http://www.whcxjspt.com/acczz568549/769678.html http://www.whcxjspt.com/acczz568550/769679.html